Hotline

Hotline 1

 0946.163.888

Hotline 2

 0946.001.000

Kinh Doanh (Phòng Kinh Doanh)

 0943.399.929

Kỹ thuật (Phòng kỹ thuật)

 0972.399.929

Kế toán thuế (phòng kế toán)

 0967.399.929

KT tổng hợp (phòng kế toán)

 0945.199.929

P.kế toán (Kế Toán)

 024.66546879

Kế toán kho (Phòng vật tư)

 0367100665

ĐẦU CỐT

  • Kế sau
  • Video
  • Kế tiếp
  • Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội: